حذف همه
دستگاه های سشوار صنعتی و اکسترودر پلی اتیلن
اکسترودر دستی گرانولی
اکسترودر دستی گرانولی
ناموجود
اکسترودر دستی مفتولی
اکسترودر دستی مفتولی
ناموجود
غلتک سشوار صنعتی
غلتک سشوار صنعتی
8,900,000ریال
نازل سشوار صنعتی N20
نازل سشوار صنعتی N20
ناموجود
نازل سشوار صنعتی N40
نازل سشوار صنعتی N40
ناموجود
نازل سشوار صنعتی NB20
نازل سشوار صنعتی NB20
ناموجود
نازل سشوار صنعتی STD06
نازل سشوار صنعتی STD06
ناموجود
نازل سشوار صنعتی NA40
نازل سشوار صنعتی NA40
ناموجود
نازل سشوار صنعتی WN40A
نازل سشوار صنعتی WN40A
8,450,000ریال
نازل سشوار صنعتی N70
نازل سشوار صنعتی N70
ناموجود