حذف همه
دستگاه پرس لوله 5 لایه
دستگاه پرس لوله 5 لایه دستی
دستگاه پرس لوله 5 لایه دستی
30,000,000ریال
پرس لوله 5 لایه دستی
پرس لوله 5 لایه دستی
ناموجود
پرس لوله پنج لایه
پرس لوله پنج لایه
85,000,000ریال
پرس لوله پنج لایه شارژی
پرس لوله پنج لایه شارژی
ناموجود
برقو لوله 5 لایه سایز 16
برقو لوله 5 لایه سایز 16
1,150,000ریال
برقو لوله 5 لایه سایز 20
برقو لوله 5 لایه سایز 20
1,250,000ریال