حذف همه

قیمت دستگاه تست پمپ هیدرواستاتیک گروه صنعتی شمس

تست لوله کشی آب
تست لوله کشی آب
ناموجود
تست پمپ 16 بار فلزی
تست پمپ 16 بار فلزی
ناموجود
سطل یدکی تست پمپ 16 بار
سطل یدکی تست پمپ 16 بار
2,000,000ریال
درجه 16 بار تست لوله
درجه 16 بار تست لوله
1,500,000ریال
درجه 25 بار تست لوله
درجه 25 بار تست لوله
ناموجود
درجه 40 بار تست لوله
درجه 40 بار تست لوله
ناموجود
درجه 60 بار تست لوله
درجه 60 بار تست لوله
1,500,000ریال
درجه 100 بار تست لوله
درجه 100 بار تست لوله
ناموجود
درجه 160 بار تست لوله
درجه 160 بار تست لوله
1,500,000ریال
اورینگ تست لوله 16 بار
اورینگ تست لوله 16 بار
100,000ریال
سوپاپ تست پمپ 16 بار شمس
سوپاپ تست پمپ 16 بار شمس
900,000ریال
درجه 10 بار تست لوله
درجه 10 بار تست لوله
1,500,000ریال