حذف همه
دستگاه تست پمپ هیدرواستاتیک
تست پمپ برقی صنعتی 100 بار
تست پمپ برقی صنعتی 100 بار
250,000,000ریال
گیج فشار 25 بار
گیج فشار 25 بار
ناموجود
گیج فشار 250 بار
گیج فشار 250 بار
2,500,000ریال
درجه فشار 400 بار فشار قوی
درجه فشار 400 بار فشار قوی
3,500,000ریال
تست لوله کشی آب
تست لوله کشی آب
11,500,000ریال
تست پمپ هیدرواستاتیک 60 بار
تست پمپ هیدرواستاتیک 60 بار
41,000,000ریال
تست پمپ 16 بار فلزی
تست پمپ 16 بار فلزی
12,000,000ریال
تست پمپ 30 بار بنزینی
تست پمپ 30 بار بنزینی
ناموجود
تست پمپ 500 بار کیوا ژاپن
تست پمپ 500 بار کیوا ژاپن
ناموجود
تست پمپ کیوا ژاپن 50 بار
تست پمپ کیوا ژاپن 50 بار
ناموجود