معرفی اجمالی محصول

تست هیدرولیکی 160 بار 

برای آزمایش نشت آب کلیه ی نقاط لوله کشی شده از وسیله ای به نام دستگاه تست هیدرولیکی استفاده می کنند . این دستگاه دردو نوع ساده و برقی وجود دارد. اجزای تشکیل دهنده ی نوع ساده ی آن عبارت است از : مخزن ، تلمبه ، اهرم ، شیلنگ رابط ، سوپاپ یا شیر یک طرفه و فشار سنج ، نحوه ی استفاده از این وسیله به این صورت است که : پس از انجام لوله کشی ، تمام مجراهای لوله کشی رابه وسیله درپوش مسدود می کنند و دربالا ترین نقطه ی لوله کشی ، حتی المقدوریک شیرهواگیری نصب و به وسیله لوله و مهره ماسوره دریکی ازنقاط ، لوله ی آب سرد را به لوله ی آب گرم متصل می نمایند پس ازریختن آب در درون لوله ها و هواگیری کردن از آن ها دستگاه را به ابتدای لوله کشی متصل می کنند . سپس درون مخزن دستگاه تست نیز آب می ریزند ، درادامه با فشارآوردن به اهرم ( تلمبه زن دستگاه) تست هیدرولیکی به تدریج فشار سیستم بالا می رود . هرگاه فشارسیستم به 10 بار رسید بلا فاصله شیراصلی رامی بندند و عمل تلمبه زدن را متوقف می کنند سیستم راحداقل به مدت یک ساعت تحت آزمایش قرار می دهند و هرگاه یکی از نقاط دارای نشت آب باشد ، با تخلیه ی سیستم نسبت به رفع آن اقدام می کنند . درصورتی که پس از یک ساعت فشار دستگاه ثابت باقی بماند و از هیچ نقطه ای نشت آب مشاهده نشود ، دستگاه آزمایش را از مدار بازکرده ونسبت به پوشاندن مسیر ها اقدام می شود  


نقد و بررسی تست پمپ هیدرواستاتیک 160 بار

مشخصات فنی تست پمپ هیدرواستاتیک 160 بار

مشخصات کلی

نمودار تغییر قیمت تست پمپ هیدرواستاتیک 160 بار

نظرات در باره محصول تست پمپ هیدرواستاتیک 160 بار

 

امتیاز کاربران به تست پمپ هیدرواستاتیک 160 بار

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.