معرفی اجمالی محصول

تست پمپ 60 بار برقی

به طور کلی برای تست کردن خطوط لوله آب ازدستگاه های تست پمپ استفاده می شود 
دستگاه تست پمپ برقی 100 بار نمونه ای از تست هیدروستاتیک خطوط آب می باشد که 
تا فشار 60 بار قابلیت کار دارد دستگاه تست پمپ برقی 100 بار دارای پک کامل به شرح
زیر می باشد 

1-دستگاه اصلی 2-  جعبه ABS 3- سه عدد شلنگ شامل ورودی و خروجی و شلنگ بای پس 
بهمراه صافی ورودی آب این دستگاه 250 وات با دبی 180 لیتر در ساعت می باشد دستگیره 
حمل آسان و چراغ روشن بودن دستگاه  و کلید روشن و خاموش بودن دستگاه و شیر تنظیم فشار 
که قابلیت تنظیم فشار بین 1 تا 60 بار از ویژگی های دیگر این دستگاه می باشد
روش کار دستگاه 60 بار برقی :

روش کار بدین صورت است که ابتدا با وصل کردن شیلنگ ورودی دستگاه به شیر آب کار را شروع می کنیم
بعد از اتصال ورودی آب ، شیر فلکه تنظیم فشار ( فلکه قرمز ) را شل کرده و سپس شلنگ خروجی دستگاه 
( فشار قوی ) را وصل می کنیم و دوشاخه را به برق وصل می کنیم و دستگاه را روشن می کنیم به محض 
خروج اب از شلنگ خروجی هواگیری دستگاه انجام و دستگاه آماده اتصال به سیستم مورد نظر می باشد بعد
از اتصال به سیستم ، توسط شیرفلکه تنظیم فشار فشار مورد نظر را تنظیم می کنیم

توجه : دستگاه در زمانی که شیر فلکه تنظیم فشار بسته است ( زیر بار است ) به هیچ وجه روشن نشود 
ابتدا شیر فلکه را شل کرده سپس دستگاه را روشن نمائید در غیر اینصورت به دستگاه آسیب جدی خواهد رسید

و برای ما دارد قسمت  شلنگ بای پس هستش که شلنگ بای پس به این قسمت متصل می شود . 
شلنگ بای پس وقتی که ما بخواهیم هواگیری کنیم هنگامی که شلنگ ورودی رو به دستگاه متصل 
می کنیم صافی رو به قسمت صافی آب رو مکش می کند

وارد دستگاه می شود دستگاه روروشن می کنیم و با شیر هواگیری ابتدا هواگیری رو انجام می دهیم
و وقتی که آب از قسمت شلنگ  بای پس بیرون آمد یعنی دستگاه هواگیری شده و بعد شلنگ خروجی 
رو که فشار قوی می باشد را به قسمت انتهای دستگاه متصل می کنیم و به سیستممون متصل می کنیم .


نقد و بررسی تست پمپ 60 بار برقی ( تست پمپ برقی )

تست پمپ 60 بار برقی

به طور کلی برای تست کردن خطوط لوله آب ازدستگاه های تست پمپ استفاده می شود 
دستگاه تست پمپ برقی 100 بار نمونه ای از تست هیدروستاتیک خطوط آب می باشد که 
تا فشار 60 بار قابلیت کار دارد دستگاه تست پمپ برقی 100 بار دارای پک کامل به شرح
زیر می باشد 

1-دستگاه اصلی 2-  جعبه ABS 3- سه عدد شلنگ شامل ورودی و خروجی و شلنگ بای پس 
بهمراه صافی ورودی آب این دستگاه 250 وات با دبی 180 لیتر در ساعت می باشد دستگیره 
حمل آسان و چراغ روشن بودن دستگاه  و کلید روشن و خاموش بودن دستگاه و شیر تنظیم فشار 
که قابلیت تنظیم فشار بین 1 تا 60 بار از ویژگی های دیگر این دستگاه می باشد
روش کار دستگاه 60 بار برقی :

روش کار بدین صورت است که ابتدا با وصل کردن شیلنگ ورودی دستگاه به شیر آب کار را شروع می کنیم
بعد از اتصال ورودی آب ، شیر فلکه تنظیم فشار ( فلکه قرمز ) را شل کرده و سپس شلنگ خروجی دستگاه 
( فشار قوی ) را وصل می کنیم و دوشاخه را به برق وصل می کنیم و دستگاه را روشن می کنیم به محض 
خروج اب از شلنگ خروجی هواگیری دستگاه انجام و دستگاه آماده اتصال به سیستم مورد نظر می باشد بعد
از اتصال به سیستم ، توسط شیرفلکه تنظیم فشار فشار مورد نظر را تنظیم می کنیم

توجه : دستگاه در زمانی که شیر فلکه تنظیم فشار بسته است ( زیر بار است ) به هیچ وجه روشن نشود 
ابتدا شیر فلکه را شل کرده سپس دستگاه را روشن نمائید در غیر اینصورت به دستگاه آسیب جدی خواهد رسید

و برای ما دارد قسمت  شلنگ بای پس هستش که شلنگ بای پس به این قسمت متصل می شود . 
شلنگ بای پس وقتی که ما بخواهیم هواگیری کنیم هنگامی که شلنگ ورودی رو به دستگاه متصل 
می کنیم صافی رو به قسمت صافی آب رو مکش می کند

وارد دستگاه می شود دستگاه روروشن می کنیم و با شیر هواگیری ابتدا هواگیری رو انجام می دهیم
و وقتی که آب از قسمت شلنگ  بای پس بیرون آمد یعنی دستگاه هواگیری شده و بعد شلنگ خروجی 
رو که فشار قوی می باشد را به قسمت انتهای دستگاه متصل می کنیم و به سیستممون متصل می کنیم .

مشخصات فنی تست پمپ 60 بار برقی ( تست پمپ برقی )

مشخصات کلی

نمودار تغییر قیمت تست پمپ 60 بار برقی ( تست پمپ برقی )

نظرات در باره محصول تست پمپ 60 بار برقی ( تست پمپ برقی )

 

امتیاز کاربران به تست پمپ 60 بار برقی ( تست پمپ برقی )

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.