معرفی اجمالی محصول

شلنگ شارژ گاز کولر - شیلنگ منیفولد شارژ گاز 1/5 متر 

گیج منیفولد - گیج درجه کولر گازی  

گیج کولر گازی (منیفولد) برای انجام عملیاتی نظیر هواگیری ، سنجش فشارهای سیستم ،

تخلیه و شارژ سیستم از فشار مبرد ، شارژ روغن به سیستم و بالاخره تحت فشار قرار دادن

سیستم یا گاز ازت ، از شیر چند راهه یا مانیفولد استفاده می شود.

یک منیفولد کامل مجهز به فشار نمای فشار زیاد ، فشار نمای فشار کم (فشار نمای مرکب)

دو شیر دستی مربوط به فشار بالا پایین و سه عدد شیلنگ فشار قوی مهره ای ¼ اینچی

است که برای آب بندی کردن آن ها از واشرهای لاستیک مصنوعی استفاده می کنند و

با دست می توان آنها را کاملا سفت و آب بندی کرد.

شیر دستی ، شیلنگ و فشار نمای سمت چپ که به رنگ آبی می باشند قسمت فشار

کم منیفولد را تشکیل می دهند و به قسمت فشار کم سیکل تبرید متصل می شوند و

شیر دستی ، شیلنگ و فشار نمای سمت راست که به رنگ قرمز می باشند قسمت

فشار زیاد مانیفولد را تشکیل می دهند و به قسمت فشار زیاد سیکل تبرید متصل

می شوند .

شیلنگ وسطی ( زرد رنگ) به خط شارژ (کپسول ماده مبرد ، پمپ وکیوم ، ظرف روغن)

متصل می گردد .

 


نقد و بررسی شلنگ شارژ گاز کولر - شیلنگ منیفولد شارژ گاز 1/5 متر

شلنگ شارژ گاز کولر - شیلنگ منیفولد شارژ گاز 1/5 متر 

گیج منیفولد - گیج درجه کولر گازی  

گیج کولر گازی (منیفولد) برای انجام عملیاتی نظیر هواگیری ، سنجش فشارهای سیستم ،

تخلیه و شارژ سیستم از فشار مبرد ، شارژ روغن به سیستم و بالاخره تحت فشار قرار دادن

سیستم یا گاز ازت ، از شیر چند راهه یا مانیفولد استفاده می شود.

یک منیفولد کامل مجهز به فشار نمای فشار زیاد ، فشار نمای فشار کم (فشار نمای مرکب)

دو شیر دستی مربوط به فشار بالا پایین و سه عدد شیلنگ فشار قوی مهره ای ¼ اینچی

است که برای آب بندی کردن آن ها از واشرهای لاستیک مصنوعی استفاده می کنند و

با دست می توان آنها را کاملا سفت و آب بندی کرد.

شیر دستی ، شیلنگ و فشار نمای سمت چپ که به رنگ آبی می باشند قسمت فشار

کم منیفولد را تشکیل می دهند و به قسمت فشار کم سیکل تبرید متصل می شوند و

شیر دستی ، شیلنگ و فشار نمای سمت راست که به رنگ قرمز می باشند قسمت

فشار زیاد مانیفولد را تشکیل می دهند و به قسمت فشار زیاد سیکل تبرید متصل

می شوند .

شیلنگ وسطی ( زرد رنگ) به خط شارژ (کپسول ماده مبرد ، پمپ وکیوم ، ظرف روغن)

متصل می گردد .

 

مشخصات فنی شلنگ شارژ گاز کولر - شیلنگ منیفولد شارژ گاز 1/5 متر

نمودار تغییر قیمت شلنگ شارژ گاز کولر - شیلنگ منیفولد شارژ گاز 1/5 متر

نظرات در باره محصول شلنگ شارژ گاز کولر - شیلنگ منیفولد شارژ گاز 1/5 متر

 

امتیاز کاربران به شلنگ شارژ گاز کولر - شیلنگ منیفولد شارژ گاز 1/5 متر

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.