دستگاه های تست عایق لوله ( هالیدی دتکتور )

حذف همه

دستگاه های تست عایق لوله ( هالیدی دتکتور )

(نمایش 9 - 1 محصول از 9)
  • 1
  • 1

 دستگاه های تست عایق لوله ( هالیدی دتکتور ) HOLIDAY DETECTOR

دستگاه تست هالیدی  قابلیت تست عایق لوله و اتصالات فلزی را دارد شیوه کار دستگاه تست عایق لوله بدین صورت است که ابتدا‌ آزمايش دستگاه منفذ‌ياب‌ به منظور يافتن نواقص پوشش آزمايش‌ مزبور بايد در 100 درصد سطح لوله پوشش دار با دستگاهي‌ که قبلا طبق استانداری کالیبره شده باشد انجام گیرد پس از آنكه محل‌هاي آسیب دیده عايق‌ پيدا شد آن قسمت ها پخ مي‌خورد و كاملاً صاف‌ مي‌شود و سپس پرايمر  و رنگ مخصوص زده مي شود و بعد از آن هم نوار پيچي و عایق شود دستگاه تست هالیدی با عناوین مختلفی از جمله تست عایق هالیدی و دستگاه هالیدی و تست عایق لوله گاز و دستگاه تست عایق لوله گاز و دستگاه تست عایق لوله هالیدی نیز نام برده می شوند این دستگاه تست هالیدی در دو مدل 20 و 30 کیلو ولت مدل های AC & DC ساخته می شوند و همچنین دارای دسته مخصوصی جهت حرکت روی لوله می باشد زمانی که لوله آماده قرار گرفتن در کانال می‌باشد محل‌هایی که عایق ندارد یعنی سرجوش ها و هم محل‌هایی که عایق ضعیفی دارند باید نوار پیچی شوند روش کار به این صورت  می‌باشد که ابتدا‌ آزمایش دستگاه منفذ‌یاب‌  هالیدی  دتیکتور  به منظور یافتن نواقص پوشش آزمایش‌ مزبور باید در 100 درصد سطح لوله پوشش دار با دستگاه کالیبرهشده انجام گیرد و ولتاژ آزمایش بین 10 تا 30 کیلو‌ ولت باید تنظیم گردد ضمناً سرعت حرکت‌ الکترود دستگاه برروی لوله نباید بیش از 3/0 متر در ثانیه‌ باشد  و نوار هم به اینگونه که 50 درصد هر قسمت از نوار روی 50 درصد قسمت نوار زیرین را بپوشاند این دستگاه در دو مدل AC و DC عرضه می شود همچنین همراه این دستگاه ها برگه کالیبراسیون مخصوص هر دستگاه با تاریخ اعتبار یکساله صادر و عرضه می شود در ضمن از جمله ملزومات این دستگاه فنر دستگاه هالیدی دتکتور و قفل فنر هالیدی و عصا جاروب هالیدی دتکتور نیز بکار گرفته می شود